Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:44 / 2  Yıl:Haziran / 2011

Yayınlanmış Makaleler


Sosyal Bilimlerde Yapı Kavramı

Ali Murat Özdemir

 (1821 KB)


Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim:Eğitim Yönetmi. (14 sf.)

Murat ÖZDEMİR

 (194 KB)


Stratejik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi:Benzerlikler,Farklılık ve Kamu Yönetimi İçin Çıkarımlar. (28 sf.)

Selim COŞKUN

 (274 KB)


Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları:Genel Bir Bakış ve Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi. (28 sf.)

Ramazan ERDEM, Türkan YILDIRIM, Hasan Hüseyin YILDIRIM

 (294 KB)


Adaletsizlik,Bir Yönetim Stratejisi Olabilirmi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma. (32 sf.)

Türker BAŞ, İbrahim Sani MERT, Nurzahit KESKİN

 (324 KB)


Kentin Üniversite Algısı:Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği. (16 sf.)

Deniz TAŞCI, Emre GÖKALP, Evrim Genç KUMTEPE, Alper Tolga KUMTEPE, Elif TOPRAK

 (217 KB)


17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Türkiye’deki Kriz Yönetimi Anlayışı Üzerinde Oluşturduğu Değişiklikler

Kasım HERDEM

 (1245 KB)