Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:8 / 2  Yıl:Nisan / 1999

Yayınlanmış Makaleler


Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı ve Anayasa

Nevzat BOZTAŞ

 (951 KB)


Bir Belge - Yerel Yönetim Metinleri (XVII) Eshab - ı Hayvanatdan Ahz ve İstihsal Olunacak Rüsurnat Nizamnarnesi (3 sf.)

Mehmet SEYİTDANLIOĞLU

 (472 KB)


Kırsal Kalkınma Yöneltileri, ilçe Yerel Yönetimi ve ilçe Köy Birlikleri Önerisi (32 sf.)

Cevat GERAY

 (2058 KB)


1980 Sonrasında Belediyelerde İşçi Hareketleri (15 sf.)

Yüksel AKKAYA

 (942 KB)


Fransa`da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler (17 sf.)

Yusuf ERBAY

 (935 KB)


Belediyelerin Dış Borçlanmaları (7 sf.)

Sadettin DOĞANYİĞİT

 (436 KB)


Uluborlu Belediyesi Bütçe Uygulamaları Analizi (1980 - 1996) (14 sf.)

Hasan TÜRKAL

 (754 KB)


Belediyeler ve Yerel Gündem 21 (6 sf.)

Nizam ÜZAN

 (393 KB)


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odalarının Talep Profilleri (19 sf.)

Haluk ALKAN

 (1248 KB)


Ülke Ülke Yerel Yönetimler - Amerika Birleşik Devletleri`nde Yerel Yönetimler (16 sf.)

Mustafa ŞAHİN

 (1041 KB)