Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:13 / 2  Yıl:Nisan / 2004

Yayınlanmış Makaleler


Yönetimlerarası Mali İlişkileri Düzenleyen Uluslararası Anlaşmalar ve Organizasyonlar

Zeynel Bakıcı

 (3053 KB)


Büyükşehir Belediyelerinin İdare ve İşletmeleri: Hukuksal ve Mali Sorunlar (14 sf.)

Ahmet APAN

 (1138 KB)


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde (KKTC) Belediyelerin Mali Yapısı ve Temel Sorunları (16 sf.)

Okan ŞAFAKLI, Erdal GÜRYAY

 (1170 KB)


Kentsel Korumanın Olabilirliği (29 sf.

Serap FIRAT

 (2149 KB)


1861 Hersek İsyanı, 1863 Eyalet Teftişleri ve 1864 Vilayet Nizamnamesi (31 sf.)

Erkan TURAL

 (2516 KB)