Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:25 /2  Yıl:Nisan / 2016

Yayınlanmış Makaleler


1924 ve 1926 Tarihli Belediye Kanunu Layihaları: Cumhuriyet Belediyecilik Anlayışının Kurucu Adımları

Bilal Şinik - Aslı Yılmaz Uçar - Esra Dik

 (540 KB)


Yönetişimsiz Yönetimler: Türkiye’de Kalkınma Ajansları

Fatih Arslan

 (731 KB)


Belediyelerde Yönetsel Kapasite Değerlendirmesi: İç Anadolu Bölgesi Örneği

Belgin Uçar Kocaoğlu - M. Kemal Öktem

 (727 KB)


Kentsel Yoksulluğa Bir Neden: Tarım Politikalarındaki Dönüşümün Diyarbakır’da Yarattığı Yoksulluk

Mim Sertaç Tümtaş

 (434 KB)