Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:50 / 4  Yıl:Aralık / 2017

Yayınlanmış Makaleler


1962-1982 Dönemi Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Yargısal İdeal Noktalarının Belirlenmesi

Engin Yıldırım- Aziz Kutlar- Serdar Gülener

 (776 KB)


Türk Yükseköğretim Kurumlarındaki Güç İlişkilerinin Alan Kuramı Bağlamında İncelenmesi

Nidan Oyman Bozkurt

 (722 KB)


Türkiye Yükseköğretim Alanında Rakip Kurumsal Mantıklar: Akademik Performans Kriterlerinde Çeşitlilik ve Yayın Üretkenliği Üzerine Etkisi

Ali Fehmi Ünal

 (1105 KB)


Risk Yönetiminde Kontrol Öz Değerlendirme Yaklaşımı ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Bu Kapsamda Üstlenebilecekleri Roller

Halis Kıral- İ.İlhan Hatipoğlu

 (451 KB)


Yakınsama mı Ayrışma Mı? Kamu Muhasebe Sisteminin Dönüşümü: İktisadi Devlet Teşekkülleri Örneği

Ceray Aldemir- Nusret Yazıcı-Tuğba Uçma Uysal

 (630 KB)


Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Kapsamında Yapılan İşçi Devirlerinin Hukuki Niteliği

İştar Cengiz

 (568 KB)