Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:3 / 3  Yıl:Mayıs / 1994

Yayınlanmış Makaleler


Belediye Kanunu Tasarısı Üzerine

Ahmet ÖZER

 (961 KB)


İl Özel İdaresi Gelirleri:1925 - 1990 (16 sf.)

Birgül AYMAN GÜLER

 (1070 KB)


1580 Sayılı Kanunun 73. ve 74.Maddeleri Üzerine Kısa Bir İnceleme (5 sf.)

Zühal DÖNMEZ

 (353 KB)


Yerel Yönetimlerde Yapılacak İhalelerde Kapalı Teklif Usülünün Uygulanması (13 sf.)

Orhan PİRLER

 (860 KB)


Serbest Kürsü: Görüş ve Yorumlar - Tüketicilerin Korunması ve Belediyeler (6 sf.)

Enis YETER

 (414 KB)