Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:4 / 5  Yıl:Eylül / 1995

Yayınlanmış Makaleler


Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Sorunu

Yücel ERTEKİN

 (944 KB)


1980 Sonrasında Yerel Yönetimlerin Finansman Açığı Sorunu ve Türkiye (12 sf.)

Nihat FALAY

 (791 KB)


Devlet Memurları Kanunu Açısından Mahalli İdarelerde Disiplin Suç ve Cezaları (II) (12 sf.)

Celal GÜVENÇ

 (756 KB)


Devlet ve Belediyeler Açısından Tüketicinin Korunması (15 sf.)

Fikri GÖKÇEER

 (1025 KB)


Belediye Başkanlığı İle Birleşemeyen Görevler ve Başkanların Yapamayacağı işler (7 sf.)

Şevki PAZARCI


Ülke Ülke Yerel Yönetimler - Çek ve Slovak Cumhuriyetleri (8 sf.)

Birgül AYMAN GÜLER

 (612 KB)