Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:8 / 2  Yıl:Haziran / 1975

Yayınlanmış Makaleler


Kanun Hükmünde Kararname

Lütfü Duran

 (1107 KB)


1961 Anayasası`nda Yapılan Değişiklik ve Eklerin Getirdikleri (12 sf.)

Özcan TİKVEŞ

 (628 KB)


Ekonomik İdari Kararların Yargısal Denetimi (17 sf.)

Turgut TAN

 (1113 KB)


Yeniden Yönetim ve Mizah (29 sf.)

Kurthan FİŞEK

 (1899 KB)


Danışmanlık Kuramı (27 sf.)

İlhan TEKELİ, Gencay ŞAYLAN

 (1772 KB)


Türk Üniversite Gençliğinin Değerleri: Kuşaklar Arası Değişiklik ve Kuramsal Kalıcılık Üzerine Bir Araştırma (17 sf.)

Nuran HORTAÇSU, William Ayhan LECOMPTE

 (1018 KB)


Ücret - Prodüktivite İlişkileri (21 sf.)

Alper TOPÇUOĞLU

 (1241 KB)


Dışsal Nüfus Artışı ve Bağımlılık Oranı Değişmeleri (18 sf.)

Ülkü POLAT

 (629 KB)