Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:13 / 3  Yıl:Eylül / 1980

Yayınlanmış Makaleler


Danıştayın 1979 Kararları Üzerine Kısa Mülahazalar

Lütfü Duran

 (1825 KB)


Fransa`da Anayasa Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve İşleyişi Konusunda Bir İnceleme (14 sf.)

Muammer OYTAN

 (1009 KB)


12 Eylül ve Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi (39 sf.)

Kenan SÜRGİT

 (3144 KB)


Türkiye`de Devlet Kapitalizminin Bunalımı ve KİT`ler Sorunu (16 sf.)

Gencay ŞAYLAN

 (1397 KB)


Türk Personel Sisteminin Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım (13 sf.)

Cahit TUTUM

 (974 KB)