Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:17 / 4  Yıl:Aralık / 1984

Yayınlanmış Makaleler


1980`e Kadar Türkiye`de Siyasal ve Anayasal Süreçler

Muzaffer Sencer

 (3568 KB)


Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması (15 sf.)

Turgut TAN

 (1703 KB)


Verimlilik ve Hizmetiçi Eğitim:Türk Kamu Yönetiminde Yasal Durum,Uygulama ve Değerlendirme (14 sf.)

Şinasi AKSOY

 (1574 KB)


Örgüt Kuramları ve İletişim (15 sf.)

Aykut POLATOĞLU

 (1808 KB)


Örgütlerde Temel Bir Yönetim İşlevi Olarak Eşgüdüm (16 sf.)

Hasan Sami GÜVEN

 (1884 KB)


Etkenlik Denetiminin Sayıştay`da Gerçekleştirilme Koşulları (16 sf.)

Attilla İNAN

 (1920 KB)


Siyasal Katılma ve Katılma Davranışı Üzerinde Ailenin Etkisi (26 sf.)

Birkân UYSAL

 (2653 KB)


1932 İş Yasası Tasarısı Konusunda Amele Birliğinin ve Madencilerin Görüşleri (38 sf.)

Mesut GÜLMEZ

 (3787 KB)