Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:18 / 1  Yıl:Mart / 1985

Yayınlanmış Makaleler


Devlet Memurları Kanununun Genel Görünümü ve Sorunları

Doğan CANMAN

 (2228 KB)


Son Düzenlemelere Göre Türkiye`de Taşra Yönetimi ve Yerel Yönetimler (22 sf.)

Muzaffer SENCER

 (2424 KB)


Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Pay Verilmesi Konusunda Son Gelişmeler (18 sf.)

İlhan ÖZER

 (1700 KB)


Resmi Gazete`de Yayımlanacak Yönetmelikler ve Resmi Gazete Yayınları Üzerine (7 sf.)

Turgut TAN

 (658 KB)


İtalya`da Kamu Görevlilerinin Yetiştirilmesi (10 sf.)

A. Fikret AR

 (826 KB)


Yönetsel Duyarlık ve Halkla İlişkilere Etkisi (16 sf.)

Birkân UYSAL SEZER

 (1857 KB)


1932 İş Yasası Tasarısı ve İzmir İşçilerinin Görüşü ve Dilekleri (18 sf.)

Mesut GÜLMEZ

 (1955 KB)


Türkiye`de Kalite Kontrol ve Standard Uygulamaları (8 sf.)

Yılmaz KOÇAK

 (870 KB)