Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:20 / 3  Yıl:Eylül / 1987

Yayınlanmış Makaleler


İl Özel İdarelerinin Durumu ve Yeni Getirilen Değişiklikler

Nuri TORTOP

 (606 KB)


İl Özel İdareleri Nasıl Geliştirilir? (6 sf.)

Ziya ÇOKER

 (491 KB)


Anayasaya Uygunluk Denetiminde Yönetim Hukuku Ölçüleri (10 sf.)

Tekin AKILLIOĞLU

 (831 KB)


12 Eylül ve Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi (26 sf.)

Tacettin KARAER

 (2151 KB)


Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim (6 sf.)

Reşat MOCAN

 (479 KB)


Alkol Alışkanlığının Personelin Çalışma Yaşamı Üzerindeki Etkileri:Endüstri İşlemlerinde Hipotez Testi Yardımıyla Bir Araştırma (16 sf.)

Şadi Can SARUHAN

 (1195 KB)


Sosyolojik Açıdan Tıp Eğitimi (16 sf.)

M. Aytül KASAPOĞLU

 (1075 KB)