Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayın Arşivi

Sayı:24 / 1  Yıl:Mart / 1991

Yayınlanmış Makaleler


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Devlet Başvurusu

Şeref GÖZÜBÜYÜK

 (672 KB)


Türkiye`de 1983 ve 1987 Genel Seçimlerinde Kullanılan Siyasal Reklamlar (16 sf.)

Oya TOKGÖZ

 (1238 KB)


İdeolojik Kutuplaşma ve Demokratikleşme:Türkiye ve Yunanistan Arasında Bir Siyasal Davranış Karşılaştırması (9 sf.)

Ayşe GÜNEŞ AYATA

 (738 KB)


Yetkinin Göçerilmesi ve Kullanımı (15 sf.)

Ömer PEKER

 (971 KB)


Türkiye`de Kamu Görevlileri Dernekleri 1971 - 1980 (43 sf.)

Serdar DEMİR

 (3323 KB)


İptal Davasında Menfaat Koşulu (17 sf.)

E. Yasemin ÖZDEK

 (1453 KB)


1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu ile 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu`nun Örgüt Yapısı ve Yönetim Süreçleri Açısından Karşılaştı (18 sf.)

Gülsün ATANUR BASKAN

 (1271 KB)


İşletmelerde Organizasyon - Birey Bütünleşmesini Sağlayan Etkili Bir Uygulama:Kariyer Yönetimi (19 sf.)

Güneş BERBEROĞLU

 (1287 KB)